INNOWACJE, KONKURENCYJNOŚĆ I  SKUTECZNA PROMOCJA

 

Inicjatywa klastrowa jest projektem, który cechuje wysoki stopień innowacyjności. Przejawia się on nie tylko w podejmowaniu licznych działań sprzyjających transferowi wiedzy i technologii, ale także wynika z potrzeby rynku w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych.

 

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu możecie Państwo osiągnąć szereg korzyści, do których zaliczyć można m.in.:

 • Zwiększona wydajność przedsiębiorstw należących do Klastra
 • Zwiększona zdolność podejmowania działań innowacyjnych i absorpcji innowacji
 • Perspektywa zdobycia nowych klientów i pozyskania nowych rynków zbytu dla swoich produktów
 • Pomoc w prawnych aspektach patentowania innowacji i ekoinnowacji
 • Zdolność do łączenia komplementarnych umiejętności
 • Dostęp do usług biznesowych (konsultingowe, finansowe, marketingowo-reklamowe, poligraficzne, prawne, etc.) na najwyższym poziomie
 • Rozwój kapitału ludzkiego i jego mobilności
 • Redukcja niepewności i ryzyka związanej z wdrażaniem nowych rozwiązań
 • Wspólne pozyskiwanie środków na rozwój
 • Prestiż
 • Możliwość udziału w inicjatywach klastrowych takich jak spotkania, seminaria, konferencje, czy warsztaty.
 • Możliwość korzystania ze wszystkich narzędzi oferowanych na stronie internetowej, takich jak forum, czy baza wiedzy.
 • Korzystanie z efektu synergii

 

Udział w Klastrze zapewnia Partnerom możliwość nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w ramach Klastra oraz promocję ofert handlowych  w ramach jego działalności, w tym w ramach strony internetowej. Mamy nadzieję, że wspólna wizja transferu technologii i wiedzy w ramach przedstawionej inicjatywy spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

Klaster Ekologiczny - ekologia, przyszłość, technologia - razem tworzymy innowacje.

Dołącz do nas!