W skład Śląskiego Klastra Ekologicznego wchodzą:

 

  • założyciele inicjatywy - Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)
  • 21 uczestników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • 2 uczestników z sektora nauki
  • 1 instytucja otoczenia biznesu
  • 3 instytuty badawcze

Nasi partnerzy